Font
Annonsørinnhold
White coat, Dress shirt, Smile, Window, Sleeve, Collar

Overlege Cecilie Fredvik Torkildsen:

Dette må du vite om behandling av eggstokkreft

1

Hvordan primærbehandles pasienter med eggstokkreft?

I primærbehandlingen får pasienter med eggstokkreft oftest en kombinasjon av kirurgi og cellegift. Et typisk behandlingsforløp vil bestå av primær-kirurgi etterfulgt av 6 runder med cellegift.

Se videoen her

2

Hvilke behandlingsalternativer og behandlingsmål har man i vedlikeholdsfasen?

I vedlikeholdsfasen er behandlingsalternativene i Norge Bevacizumab, Avastin eller en PARP-hemmer (olaparib eller niraparib).

Målet med vedlikeholdsbehandling er å bedre progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse

Se videoen her

3

Hvordan kan monitorering og dosejustering redusere eventuelle bivirkninger?

PARP-hemmere har som bivirkning at de kan gi kvalme og tretthet - som også er vanlige bivirkninger av annen kreftbehandling.Kvalme skal behandles, enten med kvalmestillende eller ved dosejustering.

Andre viktige bivirkninger er påvirkning av nyrefunksjon og hematologiske verdier.

Se videoen her

4

Legemiddelinteraksjoner: Når velger man PARP til pasienter som står på flere behandlinger?

Det viktigste tiltaket for å redusere bivirkninger ved bruk av PARP-hemmer er  å ikke starte behandling for tidlig etter cellegift

Ved trombocytopeni, hypertensjon, nøytropeni, nyresvikt eller anemi må man gjøre en dosereduksjon. Hvis bivirkningene reduseres trenger ikke økning av dose nødvendigvis gjøre at bivirkningene kommer tilbake.

Se videoen her

Hva er PARP?

Aslaug Muggerud, Medisinsk Rådgiver Onkologi, GSK

5

Når blir HRD-test tilgjengelig for norske pasienter?

I hvilken situasjon er det fordel å gi kombinasjon PARP-BEV vs mono PARP. En del av pasientene vil ha effekt av PARP-hemmer, den beste markøren man har funnet er om det er en annen defekt enn BRCA1 og BRCA2 i reparasjonsmekanismen i den homologe rekombinasjonen i DNA. Man antar at opp mot 50% av pasientene kan ha en homolog rekombinasjon defekt, men per oktober 2022 har vi ikke en god måte å teste for denne biomarkøren i Norge .

Se videoen her

6

Watch and wait gruppen: Venter man med å gi behandling til pasienten får tilbakefall?

En del av disse pasientene vil ha effekt av PARP-hemmer. Den beste markøren man har funnet er om det er en annen defekt enn BRCA1 og BRCA2 i reparasjonsmekanismen i den homologe rekombinasjonen i DNA. Man antar at opp mot 50% av pasientene kan ha en homolog rekombinasjon defekt, men per oktober 2022 har vi ikke en god måte å teste for denne biomarkøren i Norge (oktober 2022).

Se videoen her

7

Kan immunterapi spille en rolle i behandling av gynkreft?

En del av pasientene vil ha effekt av PARP-hemmer. Den beste markøren man har funnet er om det er en annen defekt enn BRCA1 og BRCA2 i reparasjonsmekanismen i den homologe rekombinasjonen i DNA. Man antar at opp mot 50% av pasientene kan ha en homolog rekombinasjon defekt, men per oktober 2022 har vi ikke en god måte å teste for denne biomarkøren i Norge .

Se videoen her

Siri Berg, leder i Gynkreftforeningen

Hvert år får ca 450 kvinner eggstokkreft , over 70% av disse har spredning. Dette er siden diagnosen blir oppdaget alt for seint pga diffuse symptomer. Jeg håper at vi sammen kan få redusert en 70 prosenten til et mye lavere tall.

Bli medlem !

Støtt vårt arbeid for gynkreftrammede og deres pårørende

Font

Gynkreftforeningen har laget en del diagnosespesifikke brosjyrer som du som fastlege kan få tilsendt ved å ta kontakt med OSS HER.

8

Se videoen her

Biomarkør testing innen eggstokkreft

9

Se videoen her

Begreper

Journalistene og redaksjonene i HealthTalk har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet

Innholdet og websiden er laget av HealthTalk Partnerstudio. Partnerstudio er HealthTalk sitt kommunikasjonsbyrå. Gjennom rådgivning, kreative konsepter, visuell historiefortelling og bred dekning mot viktige målgrupper, skaper vi effekt for kundene våre. Annonsørinnholdet fra Partnerstudio merkes tydelig, så leseren klart kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert i samarbeid med en annonsør.

Les mer på www.HTX.no 

HealthTalk Partnerstudio